Quản lý chất lượng

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG: "LỚP CHUYÊN KHOA DA LIỄU CƠ BẢN " KHOÁ 3- 2023

[ Cập nhật vào ngày (03-07-2023) ]
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG:
Dưới đây là thông tin về khai giảng khóa học: Ngày khai giảng: 11/7/2023 vào ngày Thứ 3. Thời gian khai giảng: Bắt đầu từ 9h00. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận liên tục từ ngày thông báo đến ngày khai giảng.

Dưới đây là thông tin về khai giảng khóa học:

Vũ Thị Hà