Nghiên cứu khoa học

SINH HOẠT HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: “ TIẾP CẬN THƯƠNG TỔN PHÂN BỔ THEO DẠNG SPOROTRICHOSE”

[ Cập nhật vào ngày (17-07-2020) ]
SINH HOẠT HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: “ TIẾP CẬN THƯƠNG TỔN PHÂN BỔ THEO DẠNG SPOROTRICHOSE”
Với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị, vào chiều ngày 16/07/2020, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học

Với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị, vào chiều ngày 16/07/2020, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề "Tiếp cận thương tổn phân bổ theo dạng Sporotrichose".

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của nhiều thành viên quan trọng trong bệnh viện như BSCKII Lê Văn Đạt - Giám đốc Bệnh viện và BSCKII Từ Tuyết Tâm - Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng với đông đảo đội ngũ dược sỹ và y bác sĩ.

Trong buổi sinh hoạt, báo cáo viên là BSCKI.Nguyễn Thị Lệ Quyên đã trình bày những nội dung quan trọng, giúp đội ngũ y, bác sỹ và dược sỹ tích lũy thêm kiến thức hữu ích và nâng cao kỹ năng chăm sóc bệnh nhân một cách hiệu quả hơn.

 

 

Vũ Thị Hà