Hoạt động Đảng bộ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN DA LIỄU NHIỆM KỲ 2020-2025

[ Cập nhật vào ngày (05-06-2020) ]
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN DA LIỄU NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 29 tháng 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và thống nhất việc tổ chức Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ Bệnh viện Da liễu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí tham dự Đại hội bao gồm: Ông Nguyễn Văn Sử - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng, ông Trần Quang Liêm - Ủy viên Ban chấp hành và Chánh văn phòng Đảng ủy khối, Ông Ngô Thành Kha - Ủy viên Ban chấp hành và Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối, Ông Lê Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.Cần Thơ cùng với các đồng chí khác trong Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện và toàn bộ đảng viên của Đảng bộ đã tham gia dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành với những nhiệm vụ quan trọng sau:

  • Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá kết quả đạt được và những điểm còn hạn chế.
  • Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính cho giai đoạn 2020-2025, nhằm định hướng cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ.
  • Thảo luận và đóng góp ý kiến vào việc soạn thảo các văn kiện Đại hội Đảng tại cấp bộ, từ cơ sở đến trung ương, nhằm phát triển kế hoạch và chương trình hành động cụ thể.
  • Tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Da liễu nhiệm kỳ 2020-2025, để đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả trong hoạt động của tổ chức.
  • Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã là dịp quan trọng để xác định hướng phát triển của Đảng, thể hiện sự tổ chức và lãnh đạo đoàn kết của các Đảng viên và cảnh báo về những thách thức tiềm tàng trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng trong tương lai.

Các Đại biểu đã thực hiện cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Da liễu, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đạt được thành công vượt trội, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của Bệnh viện Da liễu, với nhiều đột phá và sáng tạo trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh lưu niệm từ sự kiện này: [nếu bạn có thể cung cấp hình ảnh thì sẽ tốt hơn].

 

 

 

Vũ Thị Hà