Hỏi đáp sức khỏe

Bệnh viện có làm việc thứ 7, CN không?

Họ tên: Chu Công Chính
Hỏi:

Thưa bác sĩ bệnh viện làm việc vào cuối tuần không ạ?