Hoạt động Đảng bộ

Các Chi bộ Kế hoạch tổng hợp – Xét nghiệm - Dược, Chi bộ khoa Khám bệnh – Nội trú – Thẩm mỹ da và Chi bộ Tổ chức cán bộ - Tài chính kế toán – Chỉ đạo tuyến – Điều dưỡng tiến hành đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020- 2022.
Hiển thị tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Liên kết

SƠ đồ đường đi

Chat Live Facebook