Ứng dụng Laser và Ánh sáng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP "ỨNG DỤNG LASER VÀ ÁNH SÁNG TRONG DA LIỄU"
[ Cập nhật vào ngày (02/08/2019) ]

Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu".


SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN DA LIỄU                                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                               

   Số: 311/TB-BVDL                                     Cần Thơ, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chiêu sinh lớp “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu

 

    Kính gửi: - Sở Y tế Thành phố Cần Thơ

     -  Các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập.

 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-SYT ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Sở Y tế TPCT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BVDL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bệnh viện Da liễu Cần Thơ về việc đào tạo “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu”.

Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Ứng dụng Laser và ánh sáng trong da liễu” như sau:

1.  Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung tại bệnh viện.

2.  Chứng chỉ: học viên tốt nghiệp khóa học được Sở Y tế thành phố Cần Thơ cấp chứng nhận theo quy định về đào tạo liên tục (Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành).

3.  Đối tượng: Bác sĩ hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập (đã có chứng chỉ hành nghề).

4.  Thời gian đào tạo: 03 tháng (dự kiến từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019)

5. Địa điểm đào tạo: Bệnh viện Da Liễu Thành phố Cần Thơ.

6. Kinh phí: 15.000.000đ/khóa/người.

7. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- 01 đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm bên dưới);

- 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (thời gian xác nhận không quá 06 tháng);

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;

- 01 bản sao chứng chỉ hành nghề có công chứng;

- 04 tấm ảnh 3x4 làm thẻ học viên và chứng chỉ khóa học (chụp không quá 6 tháng);

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

8. Thời gian nhận hồ sơ:

Nhận liên tục từ ngày ra thông báo tại phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3 839 279 

Địa chỉ: số 12/1 đương 3/2, phương Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC

Như trên;                 (Đã ký)

Lưu KHTH, VT.
Tập tin đính kèm

Tổ IT

  In bài viếtTIN MỚI


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Liên kết

SƠ đồ đường đi

Chat Live Facebook