Chăm sóc da cơ bản

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP "KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA" KHÓA 2 - NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2018) ]

Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” Khóa 2 - năm 2018SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 162a/TB-BVDL

Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2018

                                                       THÔNG BÁO

         V/v Chiêu sinh lớp “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” Khóa 2 - năm 2018

Kính gửi: - Sở Y tế Thành phố Cần Thơ

   - Các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập.

Căn cứ vào Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành về Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BVDL ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bệnh viện Da liễu Cần Thơ về việc đào tạo “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” năm 2018.

Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” Khóa 2 -năm 2018 như sau:

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung tại bệnh viện.

2. Chứng chỉ: Học viên tốt nghiệp khóa học được Sở Y tế thành phố Cần Thơ cấp chứng nhận theo quy định về đào tạo liên tục (Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành).

3. Đối tượng: 

-  Tất cả công dân Việt Nam (độ tuổi từ 18 trở lên và đã tốt nghiệp THPT)

4. Thời gian đào tạo: 03 tháng 

5. Địa điểm đào tạo: Bệnh viện Da Liễu Thành phố Cần Thơ.

6. Kinh phí: 5.000.000đ/khóa/người.

7. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- 01 đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);       TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

- 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (thời gian xác nhận không quá 06 tháng); TẢI MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TẠI ĐÂY<tải></tải>

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng;

- 04 tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng);

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

8. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo, hồ sơ nhận tại phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3 839 279 – 0974 321 616 (Diễm My)

- Địa chỉ: số 12/1 đương 3/2, phương Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ghi chú: Chương trình chi tiết khóa học xem tại website của Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ: http://benhviendalieuct.vn (mục Đào tạo > Chăm sóc da cơ bản)

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                 (Đã ký)

- Lưu KHTH, VT.


 
Kế hoạch tổng hợp

  In bài viếtTIN MỚI


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Liên kết

SƠ đồ đường đi

Chat Live Facebook